PÅ SKÄRET

Skärets Fiskehamnsförening SFF

Föreningen ärr en ideel förening som har till ändamål att utan vinstintresse reparera och vidmakthålla Skärets hamn, för att föreningens medlemmar ska kunna bedriva fiske för husbehov, samt vissa fritidsaktiviteter, att hålla hamn och hamnområde tillgängliga för allmänheten och i skick för allas trevnad och rekreation, samt att upplåta båtplatser för fritids- och fiskebåtar.

Om du är intresserad av en båtplats, kan du kontakta ordförande för att anmäla dig till vår kölista.
För närvarande finns det möjlighet till en båtplats på land, för mindre båt, i anslutning till den lilla slipen.

Styrelseordförande och kontaktperson: Jan Peterson, Skäretvägen 31, 263 72  Tel: 070-4382965    jp@batobesiktning.se

Skärets Intresseförening  l  Kontakt: Ann-Sofi Aru  l  Mail: info@skaret.nu
Kontakta oss direkt online
Foto: Ann Lilja, Puala van de Beek, Göran Sigfridsson, Anna-Karin Falk, Fredrik Melcherson, Jan Lund, Martin Lindfors