PÅ SKÄRET

Lite om Skärets historia

Skäret historia i korthet 
Sammanställt av Mikael Mölstad 2022, främst från boken om Höganäs historia. 
Namnet 
Skäret som namn kommer helt enkelt av att det fanns ett skär som utgjorde en naturlig vågbrytare till en mindre vik. Detta gav ett skydd för fiskebåtarna att förtöja. Det föll sig därför naturligt att kalla byn Skäret. Då bodde befolkningen uppe vid vägen och fick vandra på slingrande stigar ner till havet för att fiska.
Hamnen 
I juni 1877 beslutade delägarna i det nya fiskeläget Skäret att anlägga en mindre båthamn och ville ha kommunens hjälp för att söka statligt bidrag. Kommunen svarade att hamnen ”var nyttig för befolkningen och behövlig för sjöfarten i Skälderviken”. Hamnen byggdes av stora stenar som drogs ut på isen vintertid för att sedan läggas till rätta med hjälp av en pråm till en kaj när våren kom. !927 byggdes en ny vågbrytare. Den dåliga vattencirkulationen bestod dock: ”vattnet var grönt av alger och luktade illa”. 1944 tilltog problemen med hamnen. 1945 byggdes en ny hamnanläggning av Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Kostnaden beräknades till 40 000 kr varav staten bidrog med 36 000 kr, Brunnby kommun 2 000 kr och resten Byalaget (?) 
Fisket 
Vattnet utanför Skäret har länge tillhört de bästa fiskevattnen i Skälderviken. Här har historiskt tagits stora fångster av mestadels rödspätta, piggvar, sjötunga, hummer och ål. Till dessa vatten sökte sig fiskare från både Arild, Svanshall och Magnarp. Storhetstiden var kring tiden för andra världskriget. Då fanns tjugotre personer som livnärde sig av fisket och hade Skäret som hemmahamn. Vid denna tid var det ännu mycket gott om fisk i Skälderviken. 
Fiskeläget 
Husen i anslutning till hamnen är Skärets ursprungs bebyggelse. De första bostadshusen började byggas runt 1870-talet. I december 1880 formaliserades Skäret som fiskeläge för att bereda plats för fler fiskare vid Skäldervikskusten. Det mättes ut fjorton hustomter om tolv famnar* eller tre kappland** samt en gemensam torgplats om tjugo famnar och två parallella gator med fyra famnars bredd***. Invånarna skulle erlägga arrende för sina tomter. 1940 friköptes alla husen i hamnen. 
* Famn som ytmått = 1 kvadrat famn = 3,17 kvm. Tolv kvadrat famnar = 456,5 kvm. ** Ett kappland = 1/32 tunnland = 154,3 kvm Tre kappland = 1 389 kvm. *** Famn som längdmått = 1,78 meter. Tre famnar = 5,34 meter. 
Byggnadsplaner 
I slutet av 1950-talet fanns stora planer på sommarstugeområden vid Nabben, nedanför Falkamöllan samt i anslutning till Skäret i öster.

SPONSOR?

Vill du också synas som en av våra sponsorer på hemsidan? Vänligen hör av dig till Sven Klevefors, på 
kassör@skaret.nu

VÅRA SPONSORER

Skärets Intresseförening  l  Kontakt: Ann-Sofi Aru  l  Mail: info@skaret.nu
Kontakta oss direkt online
Foto: Ann Lilja, Puala van de Beek, Göran Sigfridsson, Anna-Karin Falk, Fredrik Melcherson, Jan Lund, Martin Lindfors