Bildbeskrivning

Om Skärets Intresseförening

  

Skärets Intresseförening bildades 1952 för att bevara strandmarken närmast havet. Idag ansvarar föreningen för att främja trivsel och vårda ytorna i byn. Det innebär, att ta hand om badplatserna, röja stigar, anordna hamnfest och andra aktiviteter samt verka för en trevlig samvaro och trivsel i byn rent generellt.


En viktig del för trivseln i byn är att hålla gemensamma ytor öppna och tillgängliga för alla. För röjning på naturreservatet måste dock godkännande från länsstyrelsen inhämtas. Se blanketten här: Röjningsblankett


Ytterligare information:  Anders Ek, tel 0705-33 34 23


Den årliga Hamnfesten är vårt skötebarn liksom att ansvara för att julgranen på hamnplanen kommer på plats.


Har du någon fundering på vad vi mer borde ägna oss åt - eller du kanske vill vara med i vårt arbete - tveka inte att höra av dig!


Styrelsen 2022/ 2023

Ordförande: Ann-Sofi Aru

Kassör: Sven Klevefors

Sekreterare: 


Ledamöter:

Anders Ek

Jesper Gill Hansson

Joakim Gripemark

Ditte Ljungquist

Tor Skärby

Karin Östlund

Helena Brodén


Se adresslista till Styrelsen

Skärets Intresseförening  l  Kontakt: Ann-Sofi Aru  l  Mail: info@skaret.nu

Kontakta oss direkt online

Foto: Ann Lilja, Puala van de Beek, Göran Sigfridsson, Anna-Karin Falk, Fredrik Melcherson, Jan Lund, Martin Lindfors