Bildbeskrivning

Vägföreningar

  

Det finns idag två vägföreningar i Skäret - GA1 och GA2

Den första föreningen (GA1) ansvarar för skötseln av den asfalterade vägen från Norra Kustvägen fram till Arild. Genom en Lantmäteriförättning 1962 blev det fastslaget att samtliga tomter inom Skäret - Arild skulle belastas med ett servitut som innebar att solidariskt bidra med de gemensamma vägarnas skötsel och underhåll frånräknat de statliga och kommunala bidragen. Årsavgiften för detta är mellan 150 - 200 kronor. Föreningens årsmöte hålls i slutet av juli se länken här brevid.


Sommaren 2015 bildades även en separat  vägförening för  grusvägarna i Skäret (GA2). Dessa hade tidigare skötts av Skärets intresseförening men gick från och med i år över i en samfällighet. Ordförande för GA2 är Mats Fejne. GA2 har egen hemsida: www.samfallighet.com/skaret-ga2

Har du frågor och funderingar angående vägarna och dess skötsel kontaktar du Mats Fejne på tel. 0707-874407 eller mats@fl.lundgren.se

Bildbeskrivning

Styrelsen GA1

Ordförande: 

Klas-Håkan Magnusson
Kassör:
Mats Fejne
Sekreterare:
Olof Janneson

Styrelsen GA2

Ordförande:

Peeter Paljak

Kassör:

Håkan Brorson

Sekreterare:

Lars Linderot


Se adresslista till Styrelsen


Dokument

Kallelse till årsmöte

  

SPONSOR?

Vill du också synas som en av våra sponsorer på hemsidan? Vänligen hör av dig till Helena Bruzelius, på 

info@skaret.nu

 

Skärets Intresseförening  l  Kontakt: Helena Bruzelius  l  Tel: 070-733 15 99  l  Mail: info@skaret.nu

Kontakta oss direkt online

Foto: Ann Lilja, Puala van de Beek, Göran Sigfridsson, Anna-Karin Falk, Fredrik Melcherson, Jan Lund, Martin Lindfors