Bildbeskrivning

Lite om Skärets historia

  

Namnet Skäret kommer av att det från början var ett skär som avgränsade en vik där fiskebåtarna kunde förtöjas. Därför föll det sig naturligt att kalla byn Skäret. Befolkningen uppe vid vägen vandrade på slingrande stigar ner till havet för att fiska.


Husen som ligger i anslutning till hamnen är Skärets äldsta och usprungsbyggelse. Den första delen av hamnen började byggas runt 1870-talet. Då drogs stora stenar ut på isen vintertid för att sedan läggas till rätta med hjälp av en pråm till en kaj när våren kom.


Storhetstiden i hamnen infann sig vid tiden för andra världskriget. Då var det tjugotre stycken som livnärde sig av fisket och hade Skäret som hemmahamn. Vid den tiden var det gott om fisk i Skälderviken.

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

  

SPONSOR?

Vill du också synas som en av våra sponsorer på hemsidan? Vänligen hör av dig till Sven Klevefors, på 

kassör@skaret.nu

 

Skärets Intresseförening  l  Kontakt: Ann-Sofi Aru  l  Mail: info@skaret.nu

Kontakta oss direkt online

Foto: Ann Lilja, Puala van de Beek, Göran Sigfridsson, Anna-Karin Falk, Fredrik Melcherson, Jan Lund, Martin Lindfors