Bildbeskrivning

Adresslista Styrelsen 2016/2017

  

INTRESSEFÖRENINGEN

Ordförande:

Helena Bruzelius 

Tel. 070-733 15 99

 

Kassör:

Sven Klevefors

Tel. 070-541 36 71

 

Sekreterare:

Monica Mejborn

Tel. 0709-55 06 37


Ledamöter:

Lars Linderot
Tel. 0709 - 400266


Peeter Paljak

Tel. 070-6241881


Freddy Åkesson

tel. 070-916 54 61

 

Hans Zetterström

Tel. 073-840 56 36

 

Suppleanter:

Karin Östlund

Tel: 073-360 87 82

 

Martin Lindfors

Tel. 070-086 41 00

 

VÄGFÖRENINGEN GA1 (asfaltvägar)

Ordförande t. 2019:

Klas-Håkan Magnusson
Nabbavägen 60, 263 72 Skäret
Tel: 042 - 346741070 - 6299119
klas-hakan.magnusson@telia.com


Kassör t. 2019

Mats Fejne
Grytvägen 20, 263 72 Skäret
Tel. 042-346070
mats@flickornalundgren.se


Sekreterare t. 2020:

Olof Jannesson
Spolegatan, lgh 1501, 22220 Lund
Tel: 070-3210344
olof.jannesson@telia.com

 

Ledamot t. 2020

Anders Ihrsén
Backastensvägen 9, 263 72 Skäret
Tel: 042-346648
ab.ihrsen@telia.com
Suppleant t. 2019

Per Lundgren

Sommarhagen 6, 263 72 Skäret
Tel. 042 - 142829
per.lundgren@helsingborg.se

 

Suppleant t. 2020

Bo Bermhagen
Skäretv. 71, 263 72 Skäret
Tel. 042 - 346719, 070 - 6091430
bo.bermhagen@telia.com


Suppleant t. 2016

Anders Ihrsén
Backastensv. 9, 263 72 Skäret
ab.ihrsen@telia.com

  

VÄGFÖRENINGEN GA2 (grusvägar)

Ordförande t. 2019:

Peeter Paljak

Högviltsvägen 10, lgh 1401

Tel: 070-6241881

peeter.paljak@gmail.com


Länk till hemsidan:

www.samfallighet.com/skaret-ga2

 

FISKEHAMNSFÖRENINGEN

Kontaktperson: Jan Petersson

Skäretvägen 31 , 263 72

Tel: 070-4382965

jt@batobesiktning.se

  

SPONSOR?

Vill du också synas som en av våra sponsorer på hemsidan? Vänligen hör av dig till Helena Bruzelius, på 

info@skaret.nu

Skärets Intresseförening  l  Kontakt: Helena Bruzelius  l  Tel: 070-733 15 99  l  Mail: info@skaret.nu

Kontakta oss direkt online

Foto: Ann Lilja, Puala van de Beek, Göran Sigfridsson, Anna-Karin Falk, Fredrik Melcherson, Jan Lund, Martin Lindfors