Bildbeskrivning

Adresslista Styrelsen 2016/2017

  

INTRESSEFÖRENINGEN

Ordförande:

Helena Bruzelius 

Tel. 070-733 15 99

 

Kassör:

Sven Klevefors

Tel. 070-541 36 71

 

Sekreterare:

Monica Mejborn

Tel. 0709-55 06 37


Ledamöter:

Lars Linderot
Tel. 0709 - 400266


Peeter Paljak

Tel. 070-6241881


Freddy Åkesson

tel. 070-916 54 61

 

Hans Zetterström

Tel. 073-840 56 36

 

Suppleanter:

Karin Östlund

Tel: 073-360 87 82


Martin Lindfors

Tel. 070-086 41 00

 

VÄGFÖRENINGEN GA1 (asfaltvägar)

Ordförande t. 2017:

Klas-Håkan Magnusson
Nabbavägen 60, 263 72 Skäret
Tel: 042 - 346741070 - 6299119
klas-hakan.magnusson@telia.com


Kassör t. 2017

Ulf Palmgren
Sofi asv. 12, 263 72 Skäret
Tel. 0705 - 296637
upvin@telia.com


Sekreterare t. 2016:

Christer Sundewall
Backastensvägen 12 263 72 Skäret
Tel: 042 - 346540, 070 - 6346540
c.sundewall@telia.com


Ledamot t. 2016

Olof Jannesson
Spoleg. 4, 222 20 Lund
Tel: 070 - 4654502
olof.jannesson@telia.com


Ledamot t. 2017

Mats Fejne

Suppleant t. 2017

Per Lundgren

Sommarhagen 6, 263 72 Skäret
Tel. 042 - 142829
per.lundgren@helsingborg.se


Suppleant t. 2016

Bo Bermhagen
Skäretv. 71, 263 72 Skäret
Tel. 042 - 346719, 070 - 6091430
bo.bermhagen@telia.com


Suppleant t. 2016

Anders Ihrsén
Backastensv. 9, 263 72 Skäret
ab.ihrsen@telia.com

  

VÄGFÖRENINGEN GA2 (grusvägar)

Ordförande t. 2018:

Mats Fejne

Grytvägen 20, 263 72 Skäret

Tel: 070-787 44 07

mats@fl-lundgren.se


Länk till hemsidan:

www.samfallighet.com/skaret-ga2

 

FISKEHAMNSFÖRENINGEN

Kontaktperson: Rune Hansson

Tel: 042 - 332222

  

SPONSOR?

Vill du också synas som en av våra sponsorer på hemsidan? Vänligen hör av dig till Helena Bruzelius, på 

info@skaret.nu

Skärets Intresseförening  l  Kontakt: Helena Bruzelius  l  Tel: 070-733 15 99  l  Mail: info@skaret.nu

Kontakta oss direkt online

Foto: Ann Lilja, Puala van de Beek, Göran Sigfridsson, Anna-Karin Falk, Fredrik Melcherson, Jan Lund, Martin Lindfors